Radni Powiatu

TADEUSZ KORYŚ - Starosta SochaczewskiJANUSZ CIURA - Wicestarosta SochaczewskiHALINA PĘDZIEJEWSKA - Przewodnicząca Rady PowiatuBOGDAN DOBRZYŃSKI - Członek Zarządu PowiatuRYSZARD AMBROZIAK - Członek Zarządu PowiatuJAN ALEKSANDER ŁOPATA - wiceprzewodniczący Rady PowiatuTADEUSZ PRZEWOŹNYBOGDAN JACEK JAKUBOWSKI